Kováčske Vianoce 2015

Kováčske Vianoce 2015

...

Kováčske Vianoce 2015

v Ybbsitz - Rakúsko

  Ybbsitz je malebné mestečko v Rakúsku. Minulého roku sa tam konali už 18-te Ferraculum - Schmiedeweihnacht – Kováčske Vianoce.  Je to medzinárodná súťaž kováčov a zo Slovenska sa ich zúčastnili štyria kováči, medzi nimi kováč zo Štítnika – Dušan Klimo/Perunis/. Okrem neho bol s ním  predseda združenia Štítnická Concordia  Marek Kuzma a predseda združenia slovenská železná cesta Gabriel Kunhalmi.  Účasť bola vysoká – 30 kováčov z Nemecka, Poľska, Slovenska, Česka, Ukrajiny a Rakúska. Prostredie je historicky veľmi zaujímavé – v Ybbsitzi boli hámre, podobné ako v Medzeve a obe mestečká boli v istom období 18. storočia konkurenti – zhotovovali tam tie isté, alebo podobné výrobky. Rýle, motyky, hasičské sekery, horolezecké skoby, pikle a pod.

           Súťaž bola veľmi dobre organizovaná, pre kováčov boli pripravené prístrešky, vyhne, kovadliny, náradie, koks im pohotove dopĺňali asistenti a mali k dispozícii dva buchary pre rozmernejšie železá. Každý kováč mal k dispozícii 2 hodiny na zhotovenie svojho diela. Téma bola „Dotyky“. Zhotovené diela boli hodnotené porotou a najlepšie tri ocenené a odmenené. Poniektorí kováči sa už poznali z predchádzajúcich súťaží, alebo iných podujatí a niektorí nadviazali nové známosti a priateľstvá. Súčasťou podujatia bol aj koncert spevokolu a bohoslužba v miestnom chráme.

      Na námestí okrem kováčskych prístreškov boli tradičné vianočné trhy – výrobky sklárov, keramikárov, tkáčov, drevorezbárov, papučiarov atd. Atmosféru dopĺňali stánky s pečenými gaštanmi, prevareným vínom, pivom a podobnými dobrotami a náladu robili dva  dychové orchestre, jedným boli  poľovnícki trubači.  Múzeum Ferrum, kde je stála expozícia histórie železiarstva v okolí, ukážky diel zhotovených zo železa, napr. ruka pre robot, obrazovka na ktorej vidieť ako sa kuje v Nemeckých, Švédskych, Japonských, Rakúskych hámroch aj s možnosťou vypočuť si cez telefón komentár, počas Ferraculum v celom múzeu bola  výstavka domácich remesiel.

                 Ybbsitz je súčasťou združenia Niederosterreichische  Eisenstrasse, pričom v Rakúsku sú okrem tejto ešte dve  železné cesty: Oberosterreichische Eisenstrasse a Steyerische Eisenstrasse a Ferraculum je jednou z viacerých aktivít tejto Eisenstrasse. Okrem toho v Rakúsku je registrované medzinárodné združenie Mitteleuropäische Eisenstrasse, v ktorom sú členmi všetky stredoeurópske štáty, aj Slovensko. Táto cesta patrí medzi 29 kultúrnych ciest registrovaných Radou Európy a teda európskych kultúrnych ciest. Na Slovensku je to spomínaná Slovenská železná cesta.  Ich jednou z úloh a činností je zachovávanie kultúrneho dedičstva a k tomu patrí aj Ferraculum. Takto Slovensko a SŽC bolo dôstojne reprezentované na tomto podujatí a prispeli sme tak  k zachovaniu kultúrneho dedičstva a k úspešnému priebehu Ferraculum.

Aspoň z časti podobné podujatie sa pokúsi usporiadať Štítnická Concordia a Slovenská železná cesta v roku 2016 v baníckom mestečku Štítnik.

Slovenská železná cesta – Gabriel Kunhalmi –predseda

Štítnická Concordia – Marek Kuzma - predseda

 

Kováčske Vianoce 2015

 

Účastnici za Slovenskú železnú cestu s vlajkou Štítnickej Concordie.

 

Kováčske Vianoce 2015

 

Štítnický Kováč Dušan Klimo pri práci.

 

...

Back to top