História

Banícka obec v Revúckej vrchovine, 12 km na západ od Rožňavy. Písomne doložená v r. 1243. V r. 1320 právo mýta a trhu, mestské výsady v r. 1328,právo meča r. 1378. R.1243 po smrti comesa Borsa dostali obec od kráľa bratia Ákosovci. R.1320 pri delbe akosovského majetku pripadla vetve Štítnickovcov. Obyvatelia sa už od 12. stor. venovali dolovaniu a výrobe železa. V r. 1804 pracovalo v mestečku 10 slovenských pecí a 10 hámrov, r. 1832 2 vysoké pece. ... viac + foto TU

Ako sa kedy obec volala:

1773 Csetnek, Cžitnik

1786 Cschetnek, Čsitník

1808 Csetnek, Sstítník

1863–1913 Csetnek

1920 Štitník

1927– Štítnik

Back to top