Odhalenie pamätnej tabule rodákovi

Štítnik

Miestny odbor Matice slovenskej  v Štítniku

Vás pozýva na kultúrne podujatie  pod názvom

POZNÁVAJME SA

dňa 11.marca 2011

Program:
16:00 Odhalenie pamätnej tabule nášmu rodákovi, zaslúžilému umelcovi Ladislavovi
Šestinovi na budove OÚ
16:30 Vystúpenie speváckych zborov

Zdroj: STITNIK, oficiálne stránky

Back to top