Prezident SR navštívil SOŠ-ku v Štítniku

Andrej Kiska - prezident SR

Minulý týždeň 25.9.2015 nám bolo veľkou cťou privítať na Strednej odbornej škole technickej na pracovisku Štítnik, pána prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Hlava štátu si počas svojej návštevy prezrela stolársku dielňu a ostatné priestory, ktoré sa využívajú na odborný výcvik. Celá návšteva sa niesla vo veľmi priateľskej a pozitívnej atmosfére. Pán prezident sa rozprával so žiakmi, zaujímal sa o to či radi chodia do školy a čo by radi robili v budúcnosti. Taktiež ich mohol vidieť pri práci s drevom a dievčatá pri dekorovaní darčekových predmetov. Napriek skromným podmienkam, ako povedal pán Bútora tu cítiť odhodlanosť, súdržnosť a ochotu pomáhať žiakom zo strany pedagógov. Väčšina žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a práve na tejto škole dostávajú šancu dokončiť si vzdelanie a možnosť zamestnať sa ako pomocní pracovníci v lesnej a poľnohospodárskej výrobe. Je málo škôl, ktorým nie je ľahostajný osud žiakov z minoritného prostredia a sme hrdí na to, že im takto pomáhame.

Zdroj: PaedDr .Diana Košťálová

Andrej Kiska - prezident SR

Back to top