4 kandidáti na starostu a 28 na poslanca

Štítnik

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce 

v  Š t í t n i k u

15. novembra 2014

Miestna - Mestská volebná komisia v Štítniku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce - zaregistrovala týchto kandidátov:

Meno, priezvisko1), akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana2

1. Ladislav Belányi 39 živnostník , Štítnik, Jelšavská 324 , KDH

2.  Diana Kupcová, Bc. 43 ekonómka, Štítnik, Lesná 287, SMER – SD

3. Štefan Prokšely 42 štátny zamestnanec, Štítnik, Rožňavská 499, nezávislý kandidát

4. Katarína Zajacová, Ing. 60 ekonómka, Štítnik, Jelšavská 323, nezávislá kandidátka

 


VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v Š t í t n i k u

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Štítniku

podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

Meno, priezvisko1), akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana2)

 

1. Rastislav Bartoš, Ing., 38, riaditeľ, Štítnik, Tichá 523, KDH

2. Ladislav Belányi, 39, živnostník, Štítnik, Jelšavská 324, KDH

3. Pavol Belányi, 35, živnostník, Štítnik, Tichá 415, KSS

4. Tibor Benčko, 43, zámočník, Štítnik, Školská 291, KDH

5. Miroslava Beneová, 41, zdravotná sestra, Štítnik, Nová 111, SDKÚ-DS

6. Miriam Blašková, 44, kvetinárka-účtovníčka, Štítnik, Mierová 402, SMER-SD

7. Peter Farkaš, 33, súkromný podnikateľ , Štítnik, Ochtinská 9, MOST-HÍD

8. Ján Gallo, 60, živnostník, Štítnik, Jelšavská 331, KDH

9. Miloš Gallo, Mgr., 40, inšpektor, Štítnik, Družstevná 136, SDKÚ-DS

10. Ladislav Greczár, 37, odborný lesný hospodár, Štítnik, Veľká Maša 481, SMER-SD

11. Peter Hudák, 31, robotník, Štítnik, Tichá 496, SMER-SD

12. Ondrej Kalina, 60, živnostník, Štítnik, Ochtinská 511, KDH

13. Ján Kováč, 59, hlavný kontrolór , Štítnik, Ochtinská 513, SMER-SD

14. Marek Kuzma, Ing. , 37, technik, Štítnik, Družstevná 147, SDS

15. Tomáš Kuzma, 58, podnikateľ, Štítnik, Družstevná 147, SDS

16. Alexander Milko, JUDr., 58, advokát, Štítnik, Ochtinská 455, SDKÚ-DS

17. Ilko Minčev, 48, nezamestnaný, Štítnik, Teplická 269, SDKÚ-DS

18. Marek Petro, Mgr. Bc., 34, odborný radca OSŽP, Štítnik, Mlynská 490, SMER-SD

19. Jana Rogosová, 48, účtovníčka, Štítnik, Tichá 428, KDH

20. Ján Sisik, Ing., 53, ekonóm, Štítnik, Ochtinská 514, SMER-SD

21. Milan Stančo, Mgr., 58, výsluhový dôchodca, Štítnik, Jelšavská 308, SMER-SD

22. Peter Vester, Bc., 22, študent, Štítnik, Mierová 392, SMER-SD

23. Katarína Zajacová, Ing., 60, ekonómka, Štítnik, Jelšavská 323, SDS

24. Ján Zdechovan, 53, vedúci projektant, Štítnik, Družstevná 129, SDKÚ-DS

25. Yveta Zdechovanová, Mgr., 52, učiteľka, Štítnik, Družstevná 129, SMER-SD

26. Katarína Zlatnická, 56, podnikateľka, Štítnik, Nová 96, SDKÚ-DS

27. Ján Zobola, 50, živnostník, Štítnik, Malá Maša 48, KDH

28. Pavel Zsiga, 34, strojník, Štítnik, Jarková 249, KDH

Back to top