Predstavujeme Vám ...

Gotický evanjelický kostol zo 14. storočia v Koceľovciach

Neďaleko Štítnika, v malebnej dedinke Koceľovce sa nachádza Gotický evanjelický kostol zo 14. storočia v Koceľovciach. Nástenné fresky sú z rokov 1360 - 1380. Barokový oltár kostola je z roku 1740. Je to jeden z kostolov po GOTICKEJ CESTE.

Pre jeho bližšie pradstavenie a priblíženie Vám prinášame video, kotré zhotovil Stanislav Levrinc, starosta Obce Rochovce (kamarát a motorkár).

Roman Ocelník

Video:

Gotický evanjelický kostol zo 14. storočia v Koceľovciach

Autor videa - Stanislav Levrinc:

Gotický evanjelický kostol zo 14. storočia v Koceľovciach

Pre zväčšenie klik na mapku:

Gotický evanjelický kostol zo 14. storočia v Koceľovciach

 

Back to top