Kontrolórkou obce Ing. Zuzana Končeková

Štítnik

Na svojom riadnom zasadnutí MZ poslanci zvolili kontrolórku obce, ktorou na ďalšie obdobie bude Ing. Zuzana Končeková. "Za" hlasovalo 7 poslancov z deviatich. Ing. Zuzanu Končekovú poznáme ako rožňavskú podnikateľku v oblasti ekonomických služieb, je kontrolórkou aj v Obciach Hrušov a Silická Jablonica.

Kandidátov na kontrolóra obce bolo spolu 5, a to:

Miriam Blašková, Ján Kováč a Viera Pazerov zo Štítnika, Ing. Zuzana Končeková z Betliara a Jaroslav Gallo z Honiec.

Back to top